Kj√łpsvilk√•r- og salgsbetingelser

Her finner du kj√łps- og salgsbetingelser for alle varer kj√łpt over nett av Ryddemagi AS. For medlemsklubben Ryddemagiklubben er det i tillegg medlemsvilk√•r som du finner¬†her.

Sist oppdatert 5. januar 2023.

Innledning

Dette kj√łpet er regulert av de nedenst√•ende salgsbetingelser for forbrukerkj√łp av varer over Internett. Forbrukerkj√łp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkj√łpsloven, markedsf√łringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig p√•¬†www.lovdata.no.¬†Vilk√•rene i denne avtalen skal ikke forst√•s som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. En veiledning for forst√•else av betingelsene finner du hos Forbrukertilsynets her.

1. Avtalen

Avtalen best√•r av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsl√łsningen og eventuelt s√¶rskilt avtalte vilk√•r. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, g√•r det som s√¶rskilt er avtalt mellom partene foran, s√• fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kj√łp av varer mellom n√¶ringsdrivende og forbrukere ‚Äď se¬†www.lovdata.no.¬†

2. Partene 

Selger er Ryddemagi AS, Workinntoppen 1, 9016 Troms√ł, [email protected], mobil 920 46144, organisasjonsnummer 918771549, og betegnes i det f√łlgende som selgeren.

Kj√łper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det f√łlgende som kj√łperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for tjeneste eller produkt er den totale prisen kj√łper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger f√łr kj√łpet ikke har informert om, skal kj√łper ikke b√¶re.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter n√•r kj√łperen har¬†bekreftet sitt kj√łp p√• nettsiden ved √• trykke knappen for fullf√łring av kj√łp og betalt med betalingskort eller VIPPS.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsl√łsningen i nettbutikken eller i kj√łperens bestilling, og den annen part inns√• eller burde ha innsett at det forel√• en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kj√łperen.

Dersom kj√łperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kj√łpesummen p√• kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tilgang til online kurs, medlemsportal, nedlastbare pdf'er (eksempelvis planleggere og sjekklister) og e-b√łker blir gjort tilgjengelig for kj√łper.¬†

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kj√łperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremg√•r av fakturaen og er p√• minimum 14 dager fra mottak. Ved bestilling av ryddeoppdrag s√• skal 50 av kontraktsverdi v√¶re innbetalt f√łr oppdrag starter.¬†

Det aksepteres Visa, MasterCard og Amex gjennom valgte betalingsl√łsning som er Stripe, en av v√•re samarbeidspartnere. ¬†Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkj√łp er avgiftsfritt for kunden.

Kj√łpere under 18 √•r kan ikke belastes et kj√łp.

6. Levering

N√•r du kj√łper en digital planlegger, nettkurs, medlemskap i Ryddemagiklubben hos Ryddemagi AS s√• f√•r du tilsendt en e-post med lenke til din(e) nedlastbare fil(er) eller detaljer for √• logge inn i kurs-/medlemsportalen. E-posten blir sendt til den e-postadressen du oppgir ved kj√łp s√• s√łrg for at det er den samme du vil bruke for innlogging senere.

Finner du ikke denne e-posten i innboksen din, anbefaler jeg √• ogs√• sjekke i mappen for s√łppelpost. Skulle du likevel ikke finne den, kontakt oss p√• [email protected]¬†s√• bist√•r vi.¬†¬†

Nedlastbare filer kan det l√łnne seg √• laste ned og lagre p√• et trygt sted. V√¶r obs p√• at angreretten bortfaller i det du laster ned filer, se pkt 8.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen g√•r over p√• kj√łper n√•r han, eller hans representant, har f√•tt varene levert i tr√•d med punkt 6.¬†

8. Angrerett

Jeg √łnsker at du skal v√¶re 100% forn√łyd. Derfor tilbys du 14 dagers angrerett p√• kj√łpet om du ikke er forn√łyd¬†med nettkurs eller ditt¬†medlemskap i Ryddemagiklubben. De¬†14 dagene teller fra dagen kj√łpet ble gjennomf√łrt og/eller kunden har tilgang til produktet.

Om du benytter deg av angrefristen, s√• m√• det meldes fra skriftlig p√• e-post ‚Äď til [email protected]¬†innen 14 dager fra kj√łpsdato.

Se ogs√• mer om dette under punktet ‚ÄĚvilk√•r for refusjon‚ÄĚ. Tilbakef√łring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Tilgang til kurset fjernes fra samme dag som angrerett benyttes (skriftlig).

Angreretten bortfaller imidlertid ved p√•begynt¬†nedlasting¬†av filer som Juleplanlegger eller andre sjekklister du har kj√łpt, ogs√• selv om dette ikke fullf√łres i sin helhet,¬†ihht kj√łpsloven.¬†

9.¬†Forsinkelse eller manglende levering - kj√łpers rettigheter¬†

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kj√łperen eller forhold p√• kj√łperens side, kan kj√łperen i henhold til reglene i forbrukerkj√łpslovens kapittel 5 etter omstendighetene¬†holde kj√łpesummen tilbake, kreve¬†oppfyllelse,¬†heve¬†avtalen og/eller kreve¬†erstatning¬†fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbef√łyelser b√łr meldingen av bevishensyn v√¶re skriftlig (for eksempel e-post).

 

10.¬†Mangler ved varen - kj√łpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen m√• kj√łper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil p√•berope seg mangelen. Kj√łper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to √•r etter at kj√łper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment √• vare vesentlig lenger enn to √•r, er reklamasjonsfristen fem √•r.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kj√łperen eller forhold p√• kj√łperens side, kan kj√łperen i henhold til reglene i forbrukerkj√łpsloven kapittel 6 etter omstendighetene¬†holde kj√łpesummen tilbake, velge mellom¬†retting¬†og¬†omlevering, kreve¬†prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve¬†erstatning¬†¬†fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren b√łr skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kj√łperen kan velge mellom √• kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kj√łperens krav dersom gjennomf√łringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til √• foreta mer enn to avhjelpsfors√łk for samme mangel.

Prisavslag

Kj√łper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inneb√¶rer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom s√¶rlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kj√łperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kj√łperen ogs√• heve kj√łpet n√•r mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kj√łperens mislighold

Dersom kj√łperen ikke betaler eller oppfyller de √łvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold p√• selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkj√łpsloven kapittel 9 etter omstendighetene¬†holde¬†varen tilbake, kreve¬†oppfyllelse¬†av avtalen, kreve avtalen¬†hevet¬†samt kreve¬†erstatning¬†fra kj√łperen. Selgeren vil ogs√• etter omstendighetene kunne kreve¬†renter ved forsinket betaling, inkassogebyr¬†og et rimelig¬†gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kj√łpet og kreve at kj√łperen betaler kj√łpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med √• fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kj√łperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kj√łpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kj√łperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kj√łpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kj√łperen ikke betaler kj√łpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kj√łpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutg√•ende varsel, bli sendt til Kj√łper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kj√łperen unnlater √• hente ubetalte varer, kan selger belaste kj√łper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske ¬†utlegg for √• levere varen til kj√łperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kj√łpere under 18 ¬†√•r.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kj√łperen rettigheter i tillegg til de kj√łperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inneb√¶rer dermed ingen begrensninger i kj√łperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kj√łperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tr√•d med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er n√łdvendig for at selgeren skal kunne gjennomf√łre forpliktelsene etter avtalen. Kj√łperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er n√łdvendig for at selger skal f√• gjennomf√łrt avtalen med kj√łperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktl√łsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal fors√łke √• l√łse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kj√łperen ta kontakt med Forbrukerr√•det for mekling. Forbrukerr√•det er tilgjengelig ¬†p√• ¬†telefon 23¬† 400¬† 600¬† eller www.forbrukertilsynet.no.¬†

Europa-Kommisjonens klageportal kan ogs√• brukes hvis du √łnsker √• inngi en klage. Det er s√¶rlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her:¬†http://ec.europa.eu/odr.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med meg om du er usikker eller lurer på noe! 

E-post:[email protected]
Adresse: Ryddemagi AS, Workinntoppen 1, 9016 Troms√ł

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.