Medlemsvilkår Ryddemagiklubben 

Ryddemagiklubben er en månedlig medlemsportal/månedlig abonnementsløsning levert av Ryddemagi AS som gir deg månedlig innen rydding, minimalisme og organisering. 

1. Vilkår for bruker

Når du melder deg inn i medlemskapet Ryddemagiklubben eller kjøper digitale nettkurs fra Ryddemaigi as, så får du umiddelbar tilgang til alt av innhold i medemsportalen fra kjøpet er utført. Du får også tilgang til alt nytt innhold i den tiden du er medlem, det vil si har et aktivt abonnement.

Digitale nettkurs: alle kurs er personlige nettkurs som du mottar brukernavn og passord til ved betaling.

Ryddemagiklubben er medlemsportal med personlig tilgang kun for den personen som har registrert seg som bruker ved å opprette brukernavn/passord / kjøpe tilgang til medlemsklubben.

2. Angretten - nb viktig å lese forskjellen her fra normal angrerett

Angrerett gjelder ikke ved kjøp av digitale produkter (Angrerettloven kapittel 6 §22):

 – tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen,

– levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

Kort sagt så betyr dette at siden du får umiddelbar tilgang til innholdet i medlemsportalen fra kjøpsøyeblikket, så gjelder ikke angreretten i dette tilfellet. 

Siden livet er slik at vi uansett ikke får benyttet oss av et produkt med en gang, Så tilbyr Ryddemagi åpent kjøp i 10 dager slik at du kan ombestemme deg. Vær oppmerksom på at har du lastet ned pdf-filer fra medlemsportalen så forfaller denne retten. 

3. Bindingstid, pause, oppsigelse og pris abonnement

Bindingstid: Det er ingen bindingstid slik at du kan si opp medlemskapet når du ønsker det, og melde deg inn igjen senere om du vil det. Vær obs på at innmeldingen igjen på et senere tidspunkt vil alltid være til gjeldende pris på daværende tidspunkt. 

Pause: Du kan sette ditt medlemskap på pause i opptil 3 måneder i løpet av medlemstiden. Det spiller ingen roll om du et tre enkeltmåneder eller tre sammenhengende måneder. 

Oppsigelse: Du sier opp ditt medlemskap inne på din medlemskonto eller ved å sende epost til: [email protected]. Når du velger å stoppe medlemskapet, vil du ha tilgang til medlemsportalen og dens innhold ut den perioden du har betalt for. Medlemskapet ditt vil bli avsluttet automatisk når tidsrommet du har betalt for utløper. Du er selv ansvarlig for å si opp ditt medlemskap (via medlemskon eller epost til Ryddemagi). Å ikke være aktiv er ikke en godkjent oppsigelsesgrunn. 

Pris abonnement: Den prisen du har betaler ved oppstart av ditt medlemskap beholder du så lenge du har et aktivt abonnement, uansett om det er månedlig, kvartal, eller årsabonnement, uansett om Ryddemagi øker sine medlemspriser som er tilgjengelig for andre. Melder du deg ut, så må du betale gjeldende pris ved ny innmelding.

4. Opphavsrett

Opphavsrett til innhold på nettkurs og medlemsportal tilhører Ryddemagi AS og alle rettigheter er beskyttet. Det er forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre til eget formål det materiale som finnes i nettkurset og ellers på www.ryddemagi.no sine digitale sider , kurs- og medlemsportal. 

5. Anonymitet

Vi respekterer ditt privatliv, og det er et krav at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurs sammen med deg. Det betyr at dette er en gjensidig avtale om taushetsplikt. Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere holdes strengt konfidensielt. Om du ikke overholder taushetsplikt overfor andre kursdeltagere, så vil din tilgang til kursportal bli fjernet på livstid. Det vil først bli gitt en advarsel, men skjer samme type oppførsel igjen – så stenges tilgang umiddelbart.

 

6. Avlysing og utsettelse

Ryddemagi forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurs, levering av som følge av årsaker som er utenfor Ryddemagi AS sin kontroll. Ved avlysning får kursdeltagerne tilbakeført kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt om deltakelse på et senere tidspunkt. Ved forsinkelse av levering av månedsinnhold i Ryddemagiklubben på mer enn 6 uker, så forlenges medlemskapet til hvert medlem med 1 måneds gratis tilgang.

7. Avtalen/tilgang gjelder for

Kurset gjelder for en deltaker og det forutsettes at brukertilgang på kursportal ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras til en annen part. 

 

8. Oppdateringer 

Disse betingelsene blir oppdatert med jevne mellomrom. Kunden/medlem har eget ansvar for å oppdatere seg om endringer ved å besøke siden periodisk. 

Siste oppdatering ble utført 4. januar 2023.